NEN 8025
PKVW
085 065 32 59 Keuring aanvragen
Onze diensten voor
organisaties
Vastveilig, hét keurmerk voor veilige huur- en recreatiewoningen.

Inspectie/keuring

Nieuwbouw
Vastveilig begeleid in de oplevering van nieuwbouw recreatiewoning. Wij voeren een opleveringskeuring uit conform de richtlijnen van het geldende bouwbesluit en de NEN 8025. Zodat een ieder vast en veilig kan genieten van de nieuwe woning.
Bestaande bouw
Door de jaren heen is het bouwbesluit meerdere keren gewijzigd en zo zal deze in de toekomst blijven mee veranderen met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit.
Dit betekent dat er met regelmaat een inspectie uitgevoerd zal moeten worden om te zien of de betreffende recreatief vastgoed nog voldoet aan wet- en regelgeving. Ongeacht de toegepaste gebruiksfunctie. Vastveilig voert inspecties en keuringen uit gericht op recreatief vastgoed. Volgens de richtlijnen van het bouwbesluit en de NEN 8025.

Verkoop

Speciaal voor organisaties wil Vastveilig een platvorm bieden voor het centraal aanbieden van recreatiewoning. Verkoper en koper dienen elkaar op eenvoudige wijze te moeten kunnen vinden zonder te veel tussenpartijen. Eenvoud en effectief staat daarbij voorop. Heeft u interesse in het platform, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Veiligheid ICT

Voor organisaties, zoals vakantieparken, woningbouwverenigingen en woningcorporaties bieden we samen met een partner een specialistische dienst aan: IT-Veiligheid. Deze instanties verwerken veel gegevens en derden zijn afhankelijk van deze gegevens. Back-Up, herstel van data, bescherming tegen bedreiging van buitenaf zoals malware bieden wij aan. Daarnaast leveren we bewustwordingstrainingen voor personeel en een eventuele AVG audit behoren tot de mogelijkheden. Met de aangescherpte regels van de AVG is het een onderwerp dat elke organisatie serieus dient te nemen. Veiligheid staat voorop!

Advies/Mediation

Bij vastgoed ontwikkeling van oa vakantieparken en verhuur van recreatiewoningen zijn er vele stakeholders die hun eigen wensen en ideeën hebben. Om al deze stakeholders goed op 1 lijn te krijgen en te zorgen dat een ieders belang onderkend wordt, is vaak een onafhankelijke mediator de oplossing. We beschikken over een ruime ervaring in onderhandelingen met overheidsinstanties, particulieren en organisaties.Vastveilig is er voor elke stakeholder!

Vraag direct een keuring aan.

Privacy regelsAlgemene voorwaardenOntwerp door: omhoog