NEN 8025
PKVW
085 065 32 59 Keuring aanvragen
Normen en richtlijnen
Is het verplicht om volgens normering te inspecteren en keuren: Nee! Echter de wet schrijft wel voor dat elke woningeigenaar (ook particulieren) een zorgplicht heeft die vast is gelegd in de woningwet.
Woningwet Artikel 1a, lid 1: De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

NEN 8025

Toepassing van de norm is voor woningverhuurders een methode om aan te tonen dat zij aan hun zorgplicht voor de veiligheid van de huurders voldoen. De normen zijn opgesteld dat volgens bepaalde kwaliteitseisen de inspecties en keuringen plaatsvinden. VastVeilig werkt met gecertificeerde mensen om uw woning te kunnen te kunnen controleren volgens de NEN 8025 en PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) . Wel zo’n veilig idee.

Doel van inspectie volgens NEN 8025

Het doel is uitsluitend waar mogelijk voorkomen van:
 • Schade en letsel door onder meer brand, elektrische aanraking (schok), vonkvorming en vlambogen
 • Vrijkomen van explosieve gassen
 • Ontstaan van explosieve gassen
 • Ontstaan van verbrandingsgassen (CO2)
 • Ontstaan van problemen met het leidingwater
 • Ontstaan van ongezonde lucht door een gebrek aan - of vervuiling van – ventilatiesystemen
De nadruk ligt op de visuele inspectie en status van oa:
 • Gasleidingen en -aansluitingen
 • Aangesloten verbrandingstoestellen
 • De meterkast
 • De wandcontactdozen en schakelaars
 • De aardklemmen
 • De afvoer en riolering en de ventilatiesystemen
De inspecties worden ondersteund met een aantal specifieke metingen.Indien gewenst kunnen we daarbij een keuringsrapport opstellen conform de NEN 8025.

Verschil tussen een inspectie en keuring.

Dit is het eenvoudigst uit te leggen aan hand van een de APK keuring voor een auto. Allereerst kan er een inspectie gedaan worden. Hier komt een advies uit dat u wel of niet kunt opvolgen. Bijvoorbeeld u dient het achterlicht te maken als u door de APK keuring wilt komen.

Bij de keuring zelf komt een eindoordeel: goed gekeurd of afgekeurd. Heeft u het achterlicht gemaakt dan kan de auto goed gekeurd worden. Indien u het verzuimd heeft dan wordt de auto afgekeurd en mag u niet de openbare weg meer op.

Afhankelijke van uw doel en verplichtingen ten aanzien van onder andere verzekeringen kunt u volstaan met een inspectie of is een keuring nodig. Wij kunnen u vrijblijvend adviseren.

Politiekeurmerk

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voorwoningen die voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Een inbreker heeft langer de tijd nodig om binnen te komen in een woning die is beveiligd volgens de eisen van het Politiekeurmerk.

Wist u dat een inbreker in slechts 30seconden in een matig/slecht beveiligde woning komt!

De PKVW-maatregelen zijn van groot belang voor de veiligheid en de veiligheidsbeleving. Beveiligingsmaatregelen, zoals gecertificeerd hang-en-sluitwerk, goede verlichting en overzicht in de straat, verkleinen de kans dat een inbreker toeslaat in jouw recreatiewoning. Een gecertificeerde PKVW-preventieadviseur beschikt over gedegen en bewezen kennis van de veiligheid in en om een woonhuis. En daarom zal onze Vastveilig keuringsinspecteur altijd even met een extra oog voor veiligheid kijken naar uw recreatiewoning.

Meer informatie is te vinden op de website van Politie Keurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl
Laatste nieuws
Zie meer nieuws

Vraag direct een keuring aan.

Privacy regelsAlgemene voorwaardenOntwerp door: omhoog